Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
Từ khóa

Bản tin định kỳ
Tạp chí khoa học
Tạp chí tiếng anh
Bài báo - Tạp chí
Số tạp chí 01-2021(2021) Trang: 009-019
Tải về

     Mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng bán thâm canh (BTC) được thực hiện tại xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi. Mô hình gồm 3 ao TN với diện tích 2.000 m2/ao, tôm được ương 35 ngày trước khi thả nuôi thương phẩm, bổ sung men vi sinh định kỳ 5 ngày/lần trong suốt vụ nuôi, nước cấp được lắng và xử lý bằng chlorine trước khi cấp vào ao nuôi, thu hoạch nhiều đợt. Ba ao đối chứng (ĐC) với diện tích 2.000 m2/ao, nuôi theo kiểu truyền thống: thả tôm giống trực tiếp trong ao thương phẩm; quản lý chất lượng nước chủ yếu dựa trên hóa chất và thuốc, có bổ sung thêm men vi sinh; nước cấp trực tiếp từ biển vào ao nuôi không qua lắng xử lý, không thu tỉa. Kết quả cho thấy các yếu tố môi trường trong các ao TN thường duy trì trong ngưỡng thích hợp cho tăng trưởng và phát triển của tôm, trong khi đó ở các ao đối chứng có sự biến động mạnh về hàm lượng oxy hòa tan, TAN và NO2-N. Thời gian nuôi tại các ao TN ngắn 65-75 ngày với kích cỡ thương phẩm 21,24 ± 1,41 g/con, cao hơn so với 19,41 ± 0,61 g/con đạt được tại các ao ĐC nuôi trong 98-110 ngày (P0,05). Kết quả nghiên cứu cho thấy mô hình nuôi bán thâm canh sử dụng giống đã qua giai đoạn ương, bổ sung men vi sinh định kỳ, và thu hoạch nhiều đợt có ảnh hưởng tích cực đến hiệu quả nuôi tôm.


   

 
Bài báo được xem nhiều
Số tạp chí 02(2020) Trang: 059-067
Đăng lúc:        - Đã xem: 2263        
Chuyên mục: Bài báo khoa học
Tải về
Số tạp chí 02-2019(2019) Trang: 099-108
Tác giả: Mai Như Thủy
Đăng lúc:        - Đã xem: 1624        
Chuyên mục: Bài báo khoa học
Tải về
Số tạp chí 04-2019(2019) Trang: 189-196
Đăng lúc:        - Đã xem: 1576        
Chuyên mục: Bài báo khoa học
Tải về
Số tạp chí 04-2019(2019) Trang: 122-129
Đăng lúc:        - Đã xem: 1338        
Chuyên mục: Bài báo khoa học
Tải về
Số tạp chí 04-2019(2019) Trang: 88-96
Đăng lúc:        - Đã xem: 1336        
Chuyên mục: Bài báo khoa học
Tải về 
 
Vui lòng chờ...