Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
Từ khóa

Bản tin định kỳ
Tạp chí khoa học
Tạp chí tiếng anh
Bài báo - Tạp chí
Số tạp chí 03(2020) Trang: 052-059
Tải về

Thí nghiệm được tiến hành nhằm đánh giá ảnh hưởng protein thủy phân cá ngừ (VTH) bổ sung trong thức ăn lên sinh trưởng, hiệu quả sử dụng thức ăn và thành phần sinh hóa của chim giai đoạn giống. Thức ăn thí nghiệm được triển khai với 5 loại thức ăn (protein thô: 46,5%, lipid: 10%) tương ứng bổ sung 0; 3; 6; 9 và 12% nội tạng cá ngừ thủy phân. Cá chim (5,48 g/con) được bố trí ngẫu nhiên vào trong 15 bể composit và cho ăn tới khi thỏa mãn trong 8 tuần. Kết quả nghiên cứu cho thấy, tốc độ tăng trưởng và hiệu quả sử dụng thức ăn của cá chim đạt cao nhất khi cho ăn thức ăn có 6% dịch thủy phân cá ngừ. Không có sai khác về tỷ lệ sống của cá chim ở các nghiệm thức khác nhau. Tăng mức bổ sung VTH từ 0 lên 12% không làm ảnh hưởng đến hàm lượng protein thô, lipid thô và tro của cá chim. Không có sự sai khác ý nghĩa về các chỉ số huyết học trong máu cá chim ở các nghiệm thức khác nhau, ngoại trừ hàm lượng protein trong máu cá chim cho ăn thức ăn có 9% VTH thấp hơn so với nghiệm thức đối chứng. Tóm lại, bổ sung VTH ở mức 6% trong thức ăn là tối ưu cho sinh trưởng của cá chim giai đoạn giống.


   

Các bài báo khác
Số tạp chí 01-2021(2021) Trang: 036-042
Đăng lúc: 15-05-2021        - Đã xem: 519         - Chuyên mục: Bài báo khoa học
Tải về
Số tạp chí 01-2022(2022) Trang: 090-099
Đăng lúc: 04-11-2022        - Đã xem: 52         - Chuyên mục: Bài báo khoa học
Tải về
Số tạp chí 03-2022(2022) Trang: 092-098
Đăng lúc: 29-12-2022        - Đã xem: 19         - Chuyên mục: Bài báo khoa học
Tải về
Số tạp chí 04-2018(2018) Trang: 60-68
Đăng lúc: 25-03-2020        - Đã xem: 472         - Chuyên mục: Research paper
Tải về
 
Bài báo được xem nhiều
Số tạp chí 02(2020) Trang: 059-067
Đăng lúc:        - Đã xem: 2263        
Chuyên mục: Bài báo khoa học
Tải về
Số tạp chí 02-2019(2019) Trang: 099-108
Tác giả: Mai Như Thủy
Đăng lúc:        - Đã xem: 1624        
Chuyên mục: Bài báo khoa học
Tải về
Số tạp chí 04-2019(2019) Trang: 189-196
Đăng lúc:        - Đã xem: 1576        
Chuyên mục: Bài báo khoa học
Tải về
Số tạp chí 04-2019(2019) Trang: 122-129
Đăng lúc:        - Đã xem: 1338        
Chuyên mục: Bài báo khoa học
Tải về
Số tạp chí 04-2019(2019) Trang: 88-96
Đăng lúc:        - Đã xem: 1336        
Chuyên mục: Bài báo khoa học
Tải về 
 
Vui lòng chờ...